Huzurlu, Mutlu, Umutlu Çocuk ve Aile, Dengeli Bir İş Yaşamı için Eğitimler: Günümüzde çalışanların kurumlarına bağlılıkları ve aidiyet duyguları hem iş verimi hem de kurum içi huzuru olumlu etkilemektedir. Aidiyet ve bağlılık duygusunu ise mesleki gelişim ve tatminin yanı sıra bireylerin yaşam boyu evde, işte ve tüm ilişkilerde gelişim için ihtiyaçların karşılanması ile ilgilidir. Bu nedenle PORTA olarak, kurum çalışanlarının yaşam boyu gelişimlerini desteklemek üzere aşağıdaki eğitimleri geliştirdik.