Duygular, ihtiyaçların işaretidir. Hayatımızın her döneminde duygularımızla olan ilişkilerimiz; onları ne kadar etkili taşıyabildiğimiz ve düzenleyebildiğimiz psikolojik sağlığımızla, ilişkilerimizle ve başarımızla yakından ilişkilidir. Eğitimi derinden ve büyük ölçüde etkileyen duygular üzerine düşünmek ve çalışmak onları işlevsel olarak kullanabilmek üzerinde durulmaktadır.

Amaç: Eğitimcilerin öğrenci, öğretmen, yönetici ve velilerle olumlu ilişkiler kurabilmeleri için kendi duygularını ve başkalarının duygularını fark edebilme, anlamlandırma becerilerini ve duygusal zekalarını güçlendirebilmeleri amaçlanmaktadır.

Kapsam ve İçerik

  • Duyguları tanıma, fark etme, isimlendirme, ifade edebilme
  • Duygusal mı akılcı mı?
  • Kendisinin ve diğerinin duygusunu yönetebilme
  • Okulda ve ilişkilerde duygular ve empati
  • Duygu, düşünce ve davranış

Hedef Kitle: Okul çalışanları, öğrenci ve veliler