EĞİTİM KÜNYESİ

 

Eğitimin Adı Ekip Olma ve Liderlik Atölyesi
Hazırlayan PORTA / Serkan Kahyaoğlu
Eğitim Süresi 1 iş günü ya da haftada 2 saatlik 2-4 oturum (Talebe bağlı olarak yeniden değerlendirilebilir)
Eğitim Yöntemi Etkileşimli grup + talep edilirse süpervizyon
Katılımcı Sayısı Kurumun talebine göre düzenlenir.
Eğitimci Sayısı 25 katılımcıya 1 eğitimci
Katılımcı Özellikleri Orta ve üst düzey yöneticiler (Genel müdür, müdür, müdür yardımcıları, bölüm başkanları vb.)
Ücret Katılımcı sayısına bağlı olarak kurumla yapılacak görüşmelerde belirlenir.

Yöneticiler bir yandan iş hayatının, kurumun, çalıştıkları alanın gereklerini yerine getirirken, bir yandan da pek çok ilişkiyi yönetirler. Pek çok insanla temas ederek, onları yönlendirir ve koordine ederler. Bu görevi yaparken tüm paydaşların ihtiyaçlarını dikkate almak durumundadırlar. “Ekip Yönetimi ve Liderlik Atölyesi”, tam da bu süreci ele almaktadır. Okulda idari ve akademik yöneticilerin ya da kurumlarda üst ve orta düzey çalışanların ekip yönetimi, liderlik, ilişki yönetimi ile ilgili bilgi edinmeleri, farkındalık geliştirmeleri ve yöntemler öğrenerek hayatlarında kullanabilecekleri beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.

Atölyenin Başlıkları


 

Atölyenin Adımları
  1. Teori/kavram-örnek vaka çözümlerinin sunulması
  2. Kavramla ilgili alıştırmalar/oyunlar
  3. Katılımcıların kavramla ilgili örnekler üzerine tartışmaları ve yöntemleri kullanmaları