EĞİTİM KÜNYESİ

 

Eğitimin Adı Geribildirim Becerileri Atölyesi
Hazırlayan PORTA / Serkan Kahyaoğlu
Eğitim Süresi 1-3 iş günü ya da haftada 2 saatlik 6-8 oturum (Talebe bağlı olarak yeniden değerlendirilebilir)
Eğitim Yöntemi Etkileşimli grup + talep edilirse süpervizyon
* Uzun süreli çalışmalar için, eğitim öncesinde kurumun tanınması, ihtiyaçların ve özelliklerin belirlenmesi için kurum içinden kişilerle odak grup görüşmelerinin yapılması önemlidir.
Katılımcı Sayısı Kurumun talebine göre düzenlenir.
Eğitimci Sayısı 30 katılımcıya 1 eğitimci
Katılımcı Özellikleri Kurum çalışanları
Ücret Katılımcı sayısına bağlı olarak kurumla yapılacak görüşmelerde belirlenir.

Geribildirim, kişinin herhangi bir davranışı ya da kişilik özelliğine ilişkin belirli bir gözlem sonucu yapılan değerlendirme, yorum ya da tespittir. Bu değerlendirmeler somut, nesnel davranışların gözlemleri sonucu olabileceği gibi kişisel yorumlar da olabilir. Yaşamda olduğu gibi, iş hayatında da her an ekip içinde, kurum dışında birlikte çalışan paydaşlara geribildirim veririz; olumlu gördüğümüz davranışları takdir eder, olumsuzları ise eleştiririz.

“Geribildirim Atölyesi”, geribildirimin iletişimde kullanımına ilişkin yaklaşım ve yöntemleri kapsamaktadır. Atölye, katılımcıların hem kendilerine hem de diğerlerine geribildirim verirken kullanabilecekleri etkili yöntemleri denemeye fırsat tanımaktadır. Bu bağlamda katılımcıların aşağıdaki bilgi, farkındalık ve becerileri geliştirmeleri beklenmektedir:

 • Geribildirim alışverişinde kişinin kendi durumunu fark etmesi,
 • İletişim becerilerinde farkındalık ve etkili iletişim becerilerini kullanabilmesi,
 • Geribildirim yöntem ve tekniklerini uygulaması,
 • Olayları ve olguları “geribildirim penceresi” ile tanımlayabilmesi, müdahale edebilmesi ve takip edebilmesi,
 • Bu becerileri birlikte çalıştığı ekip, kurum, paydaş vb. ile kullanabilmesi
Atölyenin Başlıkları

Bir geribildirimin yararlı ve geliştirici olabilmesi için dört ilkeyi kapsaması önemlidir:

 • Koruma: Geribildirim; vereni, alanı ve yapılan işin içeriğini korumalıdır. Sınırları, çerçevesi, bağlamı taraflarca bilinmelidir. Kurum içi ve dışı ilişkilerde geribildirimin hangi sınır ve kurallara bağlı verilip alınacağının tanımlanması etkili bir geribildirimde olmazsa olmazdır.
 • İzin: Geribildirim; verenin ve alanın “yapabilme, gelişme” iznini ve hakkını teşvik etmelidir. Kurum içi ve dışı ilişkiler ve ekip yönetimi bağlamı içinde tarafların deneme, kendini ifade etme becerilerini cesaretlendirmelidir.
 • Güç ve kaynak: Geribildirim; tarafların duygusal, zihinsel ve maddi kaynaklarını ortaya çıkaran, artıran, geliştiren bir yapıda olmalıdır. Kurumdaki kurallar ve sınırlar içinde yeni çözümler üretmesini sağlamalı, kaynakların etkin ve olumlu kullanımına yönelik olmalıdır.
 • Yön, yöntem ve hız/doz: Yaşamda olduğu gibi, kurumlarda da kime, ne zaman, neyi, ne kadar ve nasıl söylediğiniz önemlidir. Geribildirim; doğru kişiye, doğru zamanda, geribildirimi alan ve veren kişi arasındaki ilişki için en uygun yöntem ve oranda olmalıdır.
Atölyenin Adımları
 1. Teori/kavram-örnek vaka çözümlerinin sunulması
 2. Kavramla ilgili alıştırmalar/oyunlar
 3. Katılımcıların kavramla ilgili örnekler üzerine tartışmaları ve yöntemleri kullanmaları

Bu çerçeve Transaksiyonel Analist Pat Crossman’ın koruma, izin, güç üçgeninden esinlenilerek hazırlanmıştır. Crossman, P. (1966) Permission and Protection. Transactioanal Analysis Bulletin, 5 (19): 152:4