Kurum olarak, genel ve özel etik ilkelere uymayı hem ekibimiz hem de hizmet vereceğimiz kişiler için güvenli sigortalar olarak görüyoruz. Eğitim ve danışmanlık alanında çalışan her kurum gibi biz de öncelikle “zarar vermeme” ilkesine sadık kalıyoruz.

PORTA olarak, toplumda yaşanan olaylara barış, farklılıklara ve insan onuruna saygı, cinsiyet eşitliği, çocuk ihmal ve istismarının önlenmesi bağlamında duyarlı çalışmalar yapıyoruz. Çalışmalarımızda ve işbirliklerimizde insan haklarına duyarlı davranmayı hedefliyoruz.

Ek olarak, yetkin olduğumuz ve uzmanlığımız içindeki konularda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekibimiz, en az yüksek lisans derecesine ya da çalıştığı alanda geçerli bir uygulama sertifikasına sahip kişilerden oluşuyor. (Ekibimiz)