Tüm eğitim çalışmaları “seminer, atölye ve program uygulamaları” olarak 3 türde uygulanabilir.
Seminer: En az bir, en fazla iki saatten oluşan 30 -250 kişi arasındaki katılımcıya yönelik farkındalık ve bilgi amaçlı sunumlar
Atölye: 12-30 kişilik gruplara yarım gün ile 3 tam gün arasında uygulanan
deneyim ve beceri kazandırmayı hedefleyen eğitimler
Program: 8-20 kişilik gruplara, 2’şer saatlik, 3-8 arası oturumdan oluşan tutum değişikliği hedefleyen eğitimler

Önerilen tüm eğitim çalışmalarında etkileşimli (interaktif) grup teknik ve yöntemleri kullanılması planlanmaktadır:
Bireysel ve grup farkındalıkları için oyunlar, videolar ve alıştırmalar, Katılımcıların eğitime dahil olmalarını artıracak önceden hazırlanmış ve eğitim sırasında katılımcılardan gelecek örnek olay (vaka) çalışmaları,
Katılımcıların eğitim sürecini mesleklerinde ve yaşamlarında kullanabilmeleri için bilgilendirme amaçlı soru cevap, düz anlatım ve bilgi notları,
Farkındalık ve iç görüyü artırmak için eğitimde işlenen kavramla ilgili katılımcının
kendisini değerlendirmesini sağlayacak ölçme araçları envanter uygulamaları,

Ücret
Katılımcı sayısı ve kapsama göre belirlenir.