İletişim, sosyal hatta fiziksel bir ihtiyaçtır ve bu ihtiyaç karşılanmazsa insanın sağlığı bozulabilir. Etkili iletişim; duygu ve düşüncelerimizi karşımızdaki kişilere somut, açık, net bir şekilde aktarabilmek ve karşımızdaki kişiyi dinlemek ve anlamak ile mümkün olabilir. Evde, işte sağlıklı iletişimin gerçeklemesi, ilişkilerin korunması ve sürdürülebilmesi için gücün olumlu ve işlevsel şekilde kullanabilmesi önemlidir.

Amaç: Katılımcıların iş yaşamında; yöneticileri, ekip arkadaşları, müşterileri ile ilişkilerinde farkındalık ve beceri kazanmaları amaçlanmaktadır.

Kapsam: Etkili dinleme ve kendini ifade etme, iletişimi etkileyen unsurlar; önyargılar, ben-sen algısı, bireyin değer ve etki yaratma ihtiyacı, ilişkiyi yapılandırma, gücün olumlu ve işlevsel kullanımı gibi konular ele alınmaktadır.

Hedef Kitle: Yöneticiler, Çalışanlar