İLETİŞİM BECERİLERİ

İletişim becerilerinin güçlenmesi için yöneticiler ve kurum çalışanları ile birlikte çalışıyoruz. Eğitimlerde, iş yaşamında iletişim ihtiyacı, dinleme, geribildirim ve duygu, düşünce, davranışları anlamlandırmaya ve ifade etmeye odaklanıyoruz.

Gerçekleşen eğitimler için tıklayınız.

KURUM KÜLTÜRÜ

Kurumda çalışanların iş ve özel yaşamlarında eşitlikçi, ayrımcılığı önleyen, gelişime açık bakış açısı kazanmalarını önemsiyoruz. Eğitimlerde, demokratik bir kurum kültürünün oluşturulabilmesi için çalışanların, ekip ve birey olarak eşitlikçi, barışçıl, huzurlu bir ortamda çalıştıklarını, destek vermeye ve almaya hakları olduğunu hissedebilmelerine, böylelikle aidiyet ve bağlılık geliştirebilmelerine destek oluyoruz.

Gerçekleşen eğitimler için tıklayınız.

YAŞAM BOYU GELİŞİM

Kurum çalışanlarının mesleki, teknik eğitimlerin yanı sıra evde, işte ve tüm ilişkilerde gelişim ihtiyaçlarının desteklenmesinin önemli olduğunu biliyoruz. Eğitimlerde, çalışanların yaşam boyu gelişimlerini destekleyecek konulara odaklanıyoruz.

Gerçekleşen eğitimler için tıklayınız.