Bir kurumda çalışanların ekip ve birey olarak eşitlikçi, barışçıl, huzurlu bir kurumda çalıştıklarını hissetmeleri değerlidir. Bu sayede herkes destek verme ve alma hakkına sahip hissedebilir. Aidiyet ve bağlılık gibi değerler de demokratik bir kurum kültürü oluşturmakla mümkündür. Kurum kültürüne ilişkin eğitimlerimizde, çalışanların iş ve özel yaşamlarında eşitlikçi, ayrımcılığı önleyen, gelişime açık tutumlar geliştirmelerine destek olmayı hedefliyoruz.