Hepimiz, davranışlarımızın, kişiliğimizin diğerleri üzerindeki etkisini merak ederiz. Bir geribildirimin, gerçek, yararlı ve iyi olması, onu yapıcı bir geribildirim haline getirir. Yıkıcı geribildirim ise, “yargılayan, aşırı ve zamansız yüzleştiren, gizli mesajlar” içerir. Tüm ilişkilerde olduğu gibi, iş ortamındaki ilişkilerde de geribildirim alışverişinin gerçekçi, işlevsel ve verimli olması için son derece önemlidir.

Amaç: Katılımcıların iş yaşamında; yöneticilerine, ekip arkadaşlarına, paydaşlarına geribildirim verme ve onlardan geribildirim alma becerilerini güçlendirmek amaçlanmaktadır.

Kapsam: Geribildirim ilkeleri, formülasyonu, yöntemleri, takdir, eleştiri gibi konular ele alınmaktadır.

Hedef Kitle: Yöneticiler, Çalışanlar

İleri tarihli etkinlik bulunamadı