Kurumdaki yöneticilerin en temel işlevi, ilişkileri, süreç ağlarını, kurumun amacına hizmet edecek şekilde düzenleyebilmektir. Bu düzenlemede, tüm ekibin aidiyet, katılım, açıklık, güvende hissetme ve gelişim fırsatlarının farkında olmaları önemlidir.

Amaç: Kurumdaki yöneticilerin, sorumlu oldukları alanlarda planlama, analiz/teşhis ve müdahale becerilerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Kapsam: İlişkide ve yönetimde ihtiyaçların belirlenmesi, ego durumlarının iş ortamında kullanımı, geribildirim alışverişi, çatışma çözme, iş yerinde oynanan psikolojik oyunlar gibi konular ele alınmaktadır.

Hedef Kitle: Yöneticiler

There are no upcoming events at this time