Kurumların kendi içinde kapasitelerini güçlendirmeleri, ilke ve değerlerinin, misyonun, kültürün, kurum çalışanları tarafından sahiplenilmesini ve korunmasını kolaylaştırır. Geliştirilen bir eğitim içeriğinin (seminer, atölye, program vb.) kurum çalışanları tarafından uygulanması, kapasite geliştirme çalışmalarının önemli bir adımıdır. Bu eğitim çalışmalarının kaliteli ve etkili uygulanabilmesi için, eğitici eğitimleri düzenlenerek, kurum içinde görev alacak kişilerin eğitimcilik becerilerinin geliştirilmesi, güçlendirilmesi gerekir.

Amaç: Katılımcıların, ilgili konu kapsamında, eğitimcilik becerilerini güçlendirmeleri amaçlanmaktadır.

Kapsam: Eğitimci olmak, eğitimcilik becerileri, konu hakimiyeti, iletişim, grup yönetimi, süreç yönetimi, süreç ve sonuç değerlendirme yöntemleri gibi konular ele alınmaktadır.

Hedef Kitle: Yöneticiler, Çalışanlar

There are no upcoming events at this time