Tüm davranışlar bir tür güç kullanımını içerir. Bu gücün ilişkilerde ve dolayısıyla, işyerinde nasıl kullanıldığı önemlidir. Diğerini engellemek, küçümsemek, bilgiyi elinde tutmak, ayrımcı şakalar yapmak gibi her türlü şiddet ve olumsuz güç kullanımını, dayanışma, geribildirime açık olmak, doğru zamanda ve uygun şekilde bilgiyi paylaşarak gücün olumlu kullanımıyla değiştirilebilmesi değerlidir. Şiddet ve olumsuz güç kullanımının çalışanlarda yarattığı korku, endişe, haset, güvensizlik gibi duygular kurumda ilişkileri ve çalışmaları olumsuz etkilerken, güven, cesaretlendirme, duyguların ve isteklerin açıkça ifade edilebilmesi kurum kültürünü olumlu etkilemektedir.

Amaç: Katılımcıların, şiddet, güç konusunda farkındalık kazanmaları, olumsuz güç kullanımını önlemek için yapılabilecekler üzerine düşünmeleri amaçlanmaktadır.

Kapsam: Şiddet, şiddet türleri, güç ilişkileri, gücün olumlu ve olumsuz kullanımı, kişiye, topluma, iş yerine etkisi, müdahale yöntemleri gibi konular ele alınmaktadır.

Hedef Kitle: Yöneticiler, Çalışanlar