Genel olarak, pek çok kişi, başkalarına karşı önyargılı olduğunu, ayrımcılık yapabileceğini düşünmez. “Herkes eşittir” cümlesine katılan kişi sayısı oldukça fazladır. Oysa hem günlük hayatta hem de iş yaşamında insanlar eğitim, memleket, gelir durumu, cinsel yönelim, etnik köken, dış görünüş, engellilik, yaş gibi bazı özelliklerinden dolayı ayrımcılığa maruz kalabilmektedir. İnsanların farklı özelliklerine dair medyadan, arkadaşlardan, aileden ve çevreden öğrendikleri önyargılarını fark etmeleri ve dönüştürmeleri, kurum içindeki kişilerin fırsatlardan ve haklardan eşit yararlanmasını sağlarken, farklılıkların bir arada keyifle yaşayabilme ve çalışabilme hakkını, imkanını da artırmaktadır.

Amaç: Katılımcıların, eşitlik üzerine bilgi ve farkındalık kazanmaları, iş yaşamında yapılabilecekler üzerine düşünmeleri amaçlanmaktadır.

Kapsam: Ayrımcılık, eşitlik, kalıp yargılar, önyargılar, ayrımcılığın etkileri, evde/iş yerinde/ toplumda ayrımcılığın önlenmesi için yapılabilecekler gibi konular ele alınmaktadır.

Hedef Kitle: Yöneticiler, Çalışanlar

İleri tarihli etkinlik bulunamadı