Her insan, iyi ve yeterlidir, düşünebilir, kendisi için karar alma kapasitesine sahiptir. Bilinçli, doğal ve içten, bir başka deyişle “otonom” bir birey olabilir. Yaşamın erken dönemlerinde çevrenin etkisiyle oluşan yasakların, izinlerin, hayatla ilgili inançların bugünü nasıl etkilediğini fark etmek, bu etkileri kendi istek ve ihtiyaçlarımıza göre dönüştürebilmek gerekir. Kişilikten, ilişkilere, özgür iradeden, bağımlılıklara, yeme tutum ve alışkanlıklarından, iş ve özel yaşamı dengede tutan unsurlara kadar pek çok alanda yetişkinlik üzerine farklı eğitimler düzenliyoruz.

Amaç: Katılımcıların, otonom bir birey, bir yetişkin olmak üzerine desteklenmeleri amaçlanmaktadır.

Kapsam: İlişkiler, flört, kişiliğin haritası, irade ve bağımlılık, yeme tutum ve alışkanlıkları, iş-özel yaşam dengesi gibi konular ele alınmaktadır.

Hedef Kitle: Yöneticiler, Çalışanlar

İleri tarihli etkinlik bulunamadı