Ergenlik çocuklukla yetişkinlik arasındaki bir köprü olarak tanımlanır. Bazı uzmanlar ergenliği “yeniden doğuş” olarak da tarif eder. Zira ergenlik hem bedensel hem de sosyal olarak sınırların değiştiği bir dönemdir. Ergen, hareket etmek, arkadaş edinmek, kendisi gibi olmak kısaca büyümek, sınırlarını geliştirmek ister. Merakları ve duyguları ergenleri yönetir ve bilerek-bilmeyerek risk almalarına neden olabilir. Tam da bu noktada, ergenle nasıl bir dille konuşacağınız, onun söylediğini nasıl anlayacağınız ayrı bir önem kazanır.

Amaç: Katılımcıların, ergenlik dönemi ile ilgili bilgi ve farkındalıklarını artırmaları amaçlanmaktadır.

Kapsam: Bir gelişim ve büyüme fırsatı olarak ergenlik dönemi, ergenlik döneminin özellikleri, ergenle iletişim, takdir ve eleştiri gibi konular ele alınmaktadır.

Hedef Kitle: Yöneticiler, Çalışanlar, 11-18 yaş çocuğu olan Tüm Ebeveynler

İleri tarihli etkinlik bulunamadı