Kişilik gelişimi açısından, doğum öncesinden ergenliğe kadar; 0-1,5, 1,5 -3, 3-6, 6-10 yaş döneminde gelişim özellikleri ve görevleri açısından yaşamsal öneme sahiptir. Çocukluk, kişilik ve beyin gelişiminin en hızlı, en verimli olduğu dönemidir. Öte yandan, hepimiz seçemediğimiz bir çevrenin içine doğarız. Gelişim fırsatları sunulan bir çocukluk geçiren insanlar, bu ortamın yararlarını ömür boyu yaşarlar. Temel haklarından faydalanabilen; ihmal ve istismardan, şiddetten korunan, gelişimi desteklenen, ilgi ve şefkat gören çocuklar, mutlu, özgüvenli, barışçıl yetişkinler olabilirler.

Amaç: Katılımcıların, çocukluk dönemi ile ilgili bilgi, farkındalık ve becerilerini güçlendirmeleri amaçlanmaktadır.

Kapsam: Çocuk algısı, duygusal, sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişim, mizaç-çevre ilişkisi, yetişkinlerin çocukluğu, oyun, çocukla iletişim, çocuk hakları, çocuk ihmal ve istismarı gibi konular ele alınmaktadır.

Hedef Kitle: Yöneticiler, Çalışanlar, 0-10 yaş çocuğu olan Tüm Ebeveynler

İleri tarihli etkinlik bulunamadı