Gizem Dal, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra öğrenimini aynı okulun Klinik Psikoloji yüksek lisans programında sürdürmüştür. Yüksek lisans eğitimi kapsamında, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Araştırma Merkezi (BÜPAM) bünyesinde, Prof. Güler Okman Fişek süpervizörlüğünde stajyer klinik psikolog olarak görev almış; eğitim psikanalisti klinik psikolog Bella Habip tarafından verilen grup süpervizyonlarının katılımcısı olmuştur. 2021 yılında tamamladığı tezinde, genç yetişkinlerin psikolojik iyi olma hâlini belirleyen bazı risk ve koruyucu faktörleri, çocuklukta ebeveynlerle yaşanan olumsuz deneyimler ile bazı sosyal-bilişsel becerilerin etkileşimi üzerinden incelemiştir.

Lisans eğitimi sırasında çeşitli araştırma projelerinde çalışmış, gönüllü staj kapsamında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü’nde poliklinik ve grup terapisi gözlemlerinde bulunmuştur. Yüksek lisans eğitimi sırasında Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Sohtorik İlkmen tarafından yürütülen bir bilimsel araştırma projesinde asistanlık yapmış ve proje kapsamında geriatrik popülasyonlara yönelik nöropsikolojik testler uygulamıştır. Ayrıca, lisans ve yüksek lisans öğrenimi boyunca çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde gönüllülük yapmış, sivil toplum alanında yarı profesyonel çalışma deneyimleri olmuştur. Bu çalışmalar kapsamında, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yaşayan hassas çocuk ve genç gruplara yönelik düzenlenen psikososyal destek atölyeleri ile genç gönüllülere yönelik düzenlenen eğitim atölyelerinde kolaylaştırıcılık yapmıştır.

PORTA’da yetişkinlerle psikodinamik yönelimli bireysel psikoterapi çalışmaları sürdürmektedir. Psikoterapi çalışmalarını yüz yüze ve online şekilde gerçekleştirmektedir.

Gizem Dal, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra öğrenimini aynı okulun Klinik Psikoloji yüksek lisans programında sürdürmüştür. Yüksek lisans eğitimi kapsamında, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Araştırma Merkezi (BÜPAM) bünyesinde, Prof. Güler Okman Fişek süpervizörlüğünde stajyer klinik psikolog olarak görev almış; eğitim psikanalisti klinik psikolog Bella Habip tarafından verilen grup süpervizyonlarının katılımcısı olmuştur. 2021 yılında tamamladığı tezinde, genç yetişkinlerin psikolojik iyi olma hâlini belirleyen bazı risk ve koruyucu faktörleri, çocuklukta ebeveynlerle yaşanan olumsuz deneyimler ile bazı sosyal-bilişsel becerilerin etkileşimi üzerinden incelemiştir.

Lisans eğitimi sırasında çeşitli araştırma projelerinde çalışmış, gönüllü staj kapsamında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü’nde poliklinik ve grup terapisi gözlemlerinde bulunmuştur. Yüksek lisans eğitimi sırasında Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Sohtorik İlkmen tarafından yürütülen bir bilimsel araştırma projesinde asistanlık yapmış ve proje kapsamında geriatrik popülasyonlara yönelik nöropsikolojik testler uygulamıştır. Ayrıca, lisans ve yüksek lisans öğrenimi boyunca çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde gönüllülük yapmış, sivil toplum alanında yarı profesyonel çalışma deneyimleri olmuştur. Bu çalışmalar kapsamında, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yaşayan hassas çocuk ve genç gruplara yönelik düzenlenen psikososyal destek atölyeleri ile genç gönüllülere yönelik düzenlenen eğitim atölyelerinde kolaylaştırıcılık yapmıştır.

PORTA’da yetişkinlerle psikodinamik yönelimli bireysel psikoterapi çalışmaları sürdürmektedir. Psikoterapi çalışmalarını yüz yüze ve online şekilde gerçekleştirmektedir.