EĞİTİM KÜNYESİ
 Eğitimin Adı  Aile ve Çift Danışmanlığında Transaksiyonel Analiz
 Eğitimci  PORTA / Serkan Kahyaoğlu
 Eğitim Süresi  2 günlük atölye ya da haftada 2 saatlik 6 oturum
 Eğitim Yöntemi  Etkileşimli grup + talep edilirse süpervizyon
 Katılımcı Sayısı  12-20
 Eğitimci Sayısı  1
 Katılımcı Özellikleri  Psikolog ve psikolojik danışmanlar
EĞİTİM ALT BAŞLIKLARI
1.       İLİŞKİDE OTONOMİ (ÖZERKLİK)

TA’ya göre özerklik için gerekli olan farkındalık (bilinç), doğallık (spontanite/kendiliğindenlik) ve içtenlik becerilerinin geliştirilmesi gerekir.

2.       İLİŞKİDE ÜÇ TEMEL İHİTİYAÇ

Her insan fark edilme, bir çerçeve içinde olmaya ve ilişkide bulunduğu kişiyle ilişkisini anlamlandırmaya ihtiyaç duyar. Sağlıklı bir ilişki için bu ihtiyaçların doyurulması gerekir.

3.       KABUL İLETİLERİ VE ZORLAYICI MESAJLAR (SÜRÜCÜLER)

İlişki kurma ve kabul edilmeye ilişkin kalıplar erken yaşlarda öğrenilir ve her ilişkide tekrarlanır. Herkes her öğrenme sürecinde değerli ve etkin olduğunu görmeye ihtiyaç duyar.

4.       İLİŞKİDE 8 İHTİYAÇ

İlişki; şehvet ve şefkati, güven ve merakı, sevgi ve cazibeyi içerdiği ölçüde kaliteli olur. Richard Erskine tarafından tanımlanan ilişkide 8 ihtiyaç, insanların ilişkiye girme niyetlerinin kökenlerine işaret eder.

5.       EGO DURUMLARI VE TRANSAKSİYONLAR

Kişiliğin 3 temel parçası vardır: Çocuk, yetişkin ve ebeveyn ego durumları geçmişten ve bugünden etkilerle toplanan duygu, düşünce ve davranış bütünleridir. İlişki ancak herkesin 3 ego durumunu etkin şekilde kullanabildiğinde anlamlı olabilir.

6.       PSİKOLOJİK OYUN ÜÇGENİ ve AİLE-ÇİFT OYUNLARI

Psikolojik oyun, insanların çocukluktan bu yana öğrendikleri, kendisini ve diğer insanları inciten şekilde ilişki kurma yöntemidir. Başka yol bilinmediği için, çoğu kez kabul ihtiyacını gidermek için sürdürülür. İlişkideki bu oyunları fark etmek ve işlevsel yöntemlerle kabul ihtiyacını karşılamak gerekir.

There are no upcoming events at this time