EĞİTİM KÜNYESİ
Eğitimin Adı Eğitimde Transaksiyonel Analiz
Eğitimci PORTA / Serkan Kahyaoğlu
Eğitim Süresi 2 günlük atölye ya da haftada 2 saatlik 6 oturum
Eğitim Yöntemi Etkileşimli grup + talep edilirse süpervizyon
Katılımcı Sayısı 12-20
Katılımcı Özellikleri Eğitim alanında çalışan uzmanlar

*Eğitim sonunda katılım belgesi verilecektir.

“Eğitimde Transaksiyonel Analiz (TA)” eğitimi; eğitim alanında çalışan tüm eğitimcilere açıktır. Eğitimde, okul/eğitim ortamında TA bakış açısına, kavramlarına ve yöntemlerine odaklanılmaktadır.

Aşağıda ayrıntıları yer alan kavramlar, okulda, eğitim süreçlerinde yaşanan olaylar, örnekler üzerinden tartışılmakta ve katılımcıların müdahale araçları geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

 EĞİTİMİN ALT BAŞLIKLARI
1.       TA’DA OTONOMİ (ÖZERKLİK) ve EĞİTİME YANSIMASI

TA’ya göre özerklik kişinin ayrı bir birey olarak diğer insanlarla bilinçli, doğal ve içten, kendisinin ve diğerinin değerini koruduğu ilişki kurabilme kapasitesidir. Eğitim bir açıdan otonom olmayı öğren(t)me sanatıdır.

2.       TEMEL İHTİYAÇ ÜÇGENİ ve EĞİTİM

Her insan fark edilme, bir çerçeve içinde olmaya ve ilişkide bulunduğu kişiyle ilişkisini anlamlandırmaya ihtiyaç duyar. Eğitim için ilişkideki bu ihtiyaçların karşılanması gerekir.

3.       EĞİTİMDE KABUL ve ZORLAYICI MESAJLAR (SÜRÜCÜLER)

İlişki kurma ve kabul edilmeye ilişkin kalıplar erken yaşlarda öğrenilir ve her ilişkide tekrarlanır. Bu ilişki kalıplarının eğitim ortamında etkin kullanımı, dikkate alınması önemlidir.

4.       EĞİTİMDE EGO DURUMLARI VE TRANSAKSİYONLAR

Kişiliğin 3 temel parçası vardır: Çocuk, yetişkin ve ebeveyn ego durumları geçmişten ve bugünden etkilerle toplanan duygu, düşünce ve davranış bütünleridir. Eğitim ancak 3 ego durumu dikkate alınırsa etkili olur.

5.       GÖZARDI MEKANİZMASI ve EĞİTİM

İnsanlar korktukları, ne yapacaklarını bilemedikleri gerçekleri ya da gerçeklerin bir kısmını görmez ya da çarpıtır. Eğitim, görmezden gelinen ya da çarpıtılan ihtiyaçların giderilmesi ile mümkün olur.

6.       PSİKOLOJİK OYUN ve EĞİTİME ETKİSİ

Doğumdan itibaren duygusal ve sosyal kabul almak için insanlar birçok yöntem öğrenir. Bu yöntemlerin bir kısmı sahte duygular ve çarpıtmaları içerdiği halde, kabul ihtiyacını gidermek için sürdürülür. Eğitim ortamında bu oyunları fark etmek ve işlevsel yöntemlerle kabul ihtiyacını karşılamak gerekir.

İleri tarihli etkinlik bulunamadı