EĞİTİM KÜNYESİ
Eğitimin Adı Psikoterapi ve Danışmanlıkta Transaksiyonel Analiz (PSİ-TA)
Eğitimci PORTA / Serkan Kahyaoğlu
Eğitim Süresi 2 günlük atölye ya da haftada 2 saatlik 6 oturum
Eğitim Yöntemi Etkileşimli grup + talep edilirse süpervizyon
Katılımcı Sayısı 12-20
Katılımcı Özellikleri Ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlar

*Eğitim sonunda katılım belgesi verilecektir.

Transaksiyonel Analiz (TA), insanların yaşamın ilk yıllarından itibaren kendilerine bir “yaşam senaryosu” yazdıklarını ve bu senaryoyu birlikte oynayacakları oynayacak rol arkadaşları bulduklarını iddia eder.

Psikoterapi ve Danışmanlıkta Transaksiyonel Analiz” eğitiminde, psikoterapist ve psikolojik danışmanların seanslarında kullanabilecekleri TA bakış açısına, kavramlarına ve yöntemlerine odaklanılmaktadır. Eğitim, katılımcıların TA’yı içselleştirmeleri için çeşitli alıştırmaların yanı sıra vakalardan ve katılımcılardan gelen örneklerden oluşmaktadır.

 

EĞİTİMİN ALT BAŞLIKLARI
1.       TA’YA GÖRE TERAPİNİN AMACI: OTONOMİ (ÖZERKLİK)

TA’ya göre özerklik, kişinin ayrı bir birey olarak diğer insanlarla bilinçli, doğal ve içten, kendisinin ve diğerinin değerini koruduğu ilişki kurabilme kapasitesidir. Terapi ve danışmanlık, otonom olmanın deneyimlendiği süreçler yaratmayı amaçlar.

2.       TEMEL İHTİYAÇ ÜÇGENİ

Her insan fark edilme, bir çerçeve içinde olmaya ve ilişkide bulunduğu kişiyle ilişkisini anlamlandırmaya ihtiyaç duyar. Yaşamda ve tüm ilişkilerde bu ihtiyaçların karşılanması terapi sürecinde temel noktalardan biridir.

3.       KABUL ve ZORLAYICI MESAJLAR (SÜRÜCÜLER)

İlişki kurma ve kabul edilmeye ilişkin kalıplar erken yaşlarda öğrenilir ve her ilişkide tekrarlanır. Bu ilişki kalıplarının kişinin ruh sağlığında dikkate alınması önemlidir.

4.       EGO DURUMLARI VE TRANSAKSİYONLAR

Kişiliğin 3 temel parçası vardır: Çocuk, yetişkin ve ebeveyn ego durumları geçmişten ve bugünden etkilerle toplanan duygu, düşünce ve davranış bütünleridir. Terapi ve danışmanlıkta 3 ego durumunun analizi yapılır.

5.       PASİFLİK DAVRANIŞLARI VE SEMBİYOTİK DAVETİYELER

İnsanlar korktukları, ne yapacaklarını bilemedikleri durumlarda, kendilerini ve diğerlerini abartır ya da küçümser. Ketlenme, ajitasyon, aşırı adaptasyon ve yetersizleştirme olarak davranışa yansıyan bu durum sembiyotik ilişkiler yaratır. Terapi ve danışmanlık, bu tür ilişkilerin tanımlanmasını ve değişimini hedefler.

6.       PSİKOLOJİK OYUN

Doğumdan itibaren duygusal ve sosyal kabul almak için insanlar birçok yöntem öğrenir. Bu yöntemlerin bir kısmı, sahte duygular ve çarpıtmaları içeren “zalim, kurtarıcı, kurban” rolleriyle sürdürülür. Bu oyunların çözümlenmesi terapinin en temel işlerindendir.

There are no upcoming events at this time