EĞİTİM KÜNYESİ
Eğitimin Adı Kurumda Transaksiyonel Analiz
Eğitimci PORTA / Serkan Kahyaoğlu
Eğitim Süresi 2 günlük atölye ya da haftada 2 saatlik 6 oturum
Eğitim Yöntemi Etkileşimli grup + talep edilirse süpervizyon
Katılımcı Sayısı 12-20
Katılımcı Özellikleri Yöneticiler ve İK çalışanları başta olmak üzere ilgisi olan tüm çalışanlar

*Eğitim sonunda katılım belgesi verilecektir.

TA, psikolojik danışmanlık, psikoterapi, eğitimde uygulanabildiği gibi örgütlerde de kullanılabilen bir yaklaşımdır. “Kurumda Transaksiyonel Analiz (TA)” atölyesinde; insan kaynakları uzmanları başta olmak üzere tüm çalışanların, iş ortamında TA bakış açısına, kavramlarına ve yöntemlerine odaklanılmaktadır.

Aşağıda ayrıntıları yer alan kavramlar, iş yaşamında yaşanan olaylar, örnekler üzerinden tartışılmakta ve katılımcıların müdahale etme araçları geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

 

EĞİTİM ALT BAŞLIKLARI
1.       İŞ YAŞAMINDA OTONOMİ (ÖZERKLİK)

Özerklik için, bilinç/farkındalık, doğallık (kendiliğinden, spontan) ve içten olma becerilerinin gelişmesi önemlidir.

2.       KURUM İÇİ İLİŞKİLERDE TEMEL İHTİYAÇ ÜÇGENİ

Kişinin iş yaşamında ve kurumda etkili ve değerli olma, zamanı ve süreci yapılandırma ve iletişimdeki yaşam pozisyonunu tanımlayabilmesi temel ihtiyaçlardır.

3.       ZORLAYICI MESAJLAR (SÜRÜCÜLER) ve İŞ YAŞAMI

İlişki kurma ve kabul edilmeye ilişkin kalıplar, erken yaşlarda öğrenilir ve her ilişkide tekrarlanır. Bu ilişki kalıplarının iş ortamında etkin kullanımı, dikkate alınması önemlidir.

4.       EGO DURUMLARI VE TRANSAKSİYONLAR

Çocuk, yetişkin ve ebeveyn ego durumları geçmişten ve bugünden etkilerle toplanan duygu, düşünce ve davranış bütünleridir. İş yaşamında kişinin kendisi ve karşısındakinin ego durumlarının farkında olması etkili ve verimli bir ilişkinin anahtarıdır.

5.       GÖZARDI MEKANİZMASI ve EĞİTİM

İnsanlar korktukları, ne yapacaklarını bilemedikleri gerçekleri ya da gerçeklerin bir kısmını görmez ya da çarpıtır. İş yaşamında açık ve verimli iletişim, görmezden gelinen ya da çarpıtılan ihtiyaçların giderilmesi ile mümkün olur.

6.       PSİKOLOJİK OYUN ve İŞ YAŞAMI

Doğumdan itibaren duygusal ve sosyal kabul almak için insanlar birçok yöntem öğrenir. Bu yöntemlerin bir kısmı sahte duygular ve çarpıtmaları içeren “zalim, kurtarıcı, kurban” rolleriyle sürdürülür. İş yaşamında bu oyunları fark etmek ve oyunların altında yatan fark edilme ihtiyacını karşılamak gerekir.

There are no upcoming events at this time