EĞİTİM KISA TANITIM ve AMAÇ

TRANSAKSİYONEL ANALİZ
PSİKOTERAPİ UYGULAMALARI

Bu eğitimde, psikoterapistlerin, seanslarda kullanabilecekleri Transaksiyonel Analiz (TA) bakış açısı, kavramları ve dolayısıyla geliştirebilecekleri yöntemlere odaklanılmaktadır. Eğitim içeriğinde yer alan her kavram; terapide yaşanan gerçek vakalarla açıklanmakta, katılımcıların içselleştirmeleri için çeşitli alıştırmalarla deneyimlenmekte ve katılımcılardan gelen örneklerde uygulama seçenekleri ile işlenmektedir.

Eğitim 2 günlük atölye ya da haftada bir, 2 saatten oluşan  6 oturumla gerçekleştirilmektedir. Ayrıca süpervizyon desteği sunulmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın

GERÇEKLEŞEN TRANSAKSİYONEL ANALİZ
EĞİTİMLERİ

Bu eğitimde, psikoterapistlerin, seanslarda kullanabilecekleri Transaksiyonel Analiz (TA) bakış açısı, kavramları ve dolayısıyla geliştirebilecekleri yöntemlere odaklanılmaktadır. Eğitim içeriğinde yer alan her kavram; terapide yaşanan gerçek vakalarla açıklanmakta, katılımcıların içselleştirmeleri için çeşitli alıştırmalarla deneyimlenmekte ve katılımcılardan gelen örneklerde uygulama seçenekleri ile işlenmektedir.

Eğitim 2 günlük atölye ya da haftada bir, 2 saatten oluşan  6 oturumla gerçekleştirilmektedir. Ayrıca süpervizyon desteği sunulmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın

EĞİTİMDE TRANSAKSİYONEL ANALİZ Okulda, sınıf yönetiminde ve psikolojik danışmanlıkta yoğun olarak kullanılan Transaksiyonel Analiz kavramlarının tanımının yapılması, uygulamadan örnekler verilmesi ve katılımcıların uygulama becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir.

Eğitim 2 günlük atölye ya da haftada bir, 2 saatten oluşan  6 oturumla gerçekleştirilmektedir. Ayrıca süpervizyon desteği sunulmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın

AİLE ve ÇİFT DANIŞMANLIĞINDA
TRANSAKSİYONEL ANALİZ

Aile Danışmanlığında Transaksiyonel Analiz (TA) kavramları teorik olarak açıklanır ve uygulamada kullanımı örnek olaylarla işlenir. Katılımcıların aile ve çift danışmanlarının TA kavramlarını kullanma becerilerini geliştirmeleri hedeflenir.

Eğitim 2 günlük atölye ya da haftada bir, 2 saatten oluşan 6 oturumla gerçekleştirilmektedir. Ayrıca süpervizyon desteği sunulmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın

KURUMDA TRANSAKSİYONEL
ANALİZ UYGULAMALARI ATÖLYESİ

 “Kurumda Transaksiyonel Analiz Atölyesinde”; insan kaynakları uzmanları başta olmak üzere tüm çalışanların, iş ortamında TA bakış açısına, kavramlarına ve dolayısıyla geliştirebilecekleri yöntemlere odaklanılmaktadır. Aşağıdaki programda ayrıntıları yer alan kavramlar, iş yaşamında yaşanan olaylar, örnekler üzerinden tartışılmakta ve katılımcıların müdahale etme araçları geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Eğitim 2 günlük atölye ya da haftada bir, 2 saatten oluşan  6 oturumla gerçekleştirilmektedir. Ayrıca süpervizyon desteği sunulmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın